انجمن ورزشی :

آخرین گفت و گوی تلخ گلبار نژاد/خدا کنه کشته ندیم

ورزش > دیگر ورزشها – یکی از دوچرخه سواران تیم ملی تصویری از آخرین گفت و گوی تلگرامی اش با گلبارنژاد منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری انجمن ورزشی؛ مرگ گلبار نژاد شوک بزرگی بود که به ورزش ایران وارد شد. دوچرخه سوار ایرانی در پارالمپیک به دلیل شیب تند جاده و لغزش ناگهانی، با دیواره های کناره جاده برخورد کرد و دار فانی را وداع گفت. علیرضا قاسمی دوچرخه سوار تیم ملی تصویری از آخرین گفت و گوی تلگرامی خود با گلبارنژاد را منتشر کرد که به خوبی نشان می داد جاده مسابقه چه وضعیتی دارد. 

۲۵۲ ۴۳


لینک مطلب

برچسب ها :